CHR Ang emergency powers ay iginagawad batay sa matinding pangangailangan at sa limitadong panahon lamang. Para ito'y maging epektibo, kailangan may malin

Top