CHR Ang kapakanan at proteksyon ng health workers ay dapat gawing prayoridad sapagkat itinataya nila ang kanilang kalusugan at buhay para magsilbi. http

Top