CHR Ano ang maaaring gawin kung ikaw ay inaresto? Hingin ang kopya ng kanilang warrant of arrest para sa iyo at suriin itong mabuti. Alamin kung tumpak a

Top