CHR Ano ang maaaring gawin kung ikaw ay inaresto? Kung ikaw ay ligal na inaaresto, maaari kang kapkapan para sa posibleng deadly weapons o anumang bagay

Top