CHR Ano ang maaaring gawin kung ikaw ay inaresto? Kung may mali o depekto ang warrant, ipahayag ang iyong pagtutol pero huwag pumalag o gumamit ng dahas.

Top