CHR Gumamit ng sabon at malinis na tubig at maghugas ng hanggang 20-30 seconds para tuluyang mamatay ang virus. Pwedeng kumanta ng ‘happy birthday’ nang d

Top