CHR Ito ang mga paraan para makaiwas sa pagkalat ng COVID-19: Maghugas ng kamay: Ang paghuhugas ng kamay ang isa sa mga pinakamabisang paraan para maiwa

Top