CHR "Kailangan ng makatao at patas na pagtrato sa lahat—mayaman man o mahirap, may katungkulan man o wala."pic.twitter.com/rmHKgh9eUT

Top