CHR Malaki ang hamon sa mga health care providers at facilities sa mga lugar kung saan nasira ang mga imprastruktura dala ng mga hindi inaasahang sakuna.

Top