CHR Papaano mo maproprotekhatahan ang sarili mo? - Ugaliin ang madalas na paghugas ng kamay; - Mag-physical distancing. Iwasan ang mga maliliit at masisi

Top