CHR Para sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 infection, mahalagang malaman kung sinu-sino ang mga naging “close contact” ng mga natukoy na tao.pic.twitte

Top